Medallion Circle Clip
Medallion Circle Clip
$15.00

Medallion Circle Clip

Cotton, wool and raffia wrapped wood charm hair clip.

100% Wood

SKU: K-AC258-LAPIS

+